Højskole hjørnet

Højskole hjørnet

Perspektivering og dannelse

Højskolehjørnet er et samtalefag, hvor vi kommer vidt omkring.  Vi undersøger perspektiver og livsformer, som vi er nysgerrige på eller undrer os over. Vi kigger på, hvordan andre lever deres liv for at få en større forståelse for vores eget. Vi kan for eksempel komme omkring emner som madro, debat, etik og kærlighed.

Fællesnævneren i højskolehjørnet er forundring. Vi sætter hinanden i spil og finder sammen vej i en verden i hastig forandring.

Når vi taler med hinanden, har vi mulighed for at få en helt ny opfattelse end vores egen. I faget udviser vi mod til at lægge vores fordomme bag os og tør være ukritiske overfor, hvad vi mener er rigtigt og forkert. 

Se vores andre højskolefag