Bestyrelsen

Struer Højskole og Struer Fri Fagskole har en fælles bestyrelse.

Bestyrelsen består af:

Formand:

Uddannelsesleder Anne Lise Voss

Næstformand:

Ingeniør Holger Prip

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Direktør Lone Nørgård Holst-Hansen

Afdelingschef Annette Vognbjerg

Jurist Jens Meyhoff

Familievejleder Elin Kristensen Bjerg

Lærer Louise Vestergaard (medarb.repr.)

Suppleant:

Skoleinspektør Claus Rokkjær