Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag for Struer Fri Fag og Højskole.

På Struer Fri Fag- og Højskole sætter vi fokus på individets udvikling og trivsel med et grundlæggende positivt syn på mennesket. Vi tror på den enkeltes evne og interesse i at tage ansvar for sin egen udvikling. Gennem undervisning og samvær, der bygger på begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, stræber vi efter at udvikle både organisationen, medarbejderne og elevernes personlige og faglige kompetencer.

Vi skaber et trygt fællesskab, hvor kreativitet dyrkes gennem både teoretisk viden og praktiske aktiviteter. Vi introducerer eleverne til nye fag, metoder og redskaber, som styrker deres evne til at tænke og handle kreativt samt at opdage, nyde og skabe æstetiske oplevelser.

Sundhedsfremme er for os en kontinuerlig proces, hvor elever og kursister får mulighed for at øge deres kontrol over og forbedre deres sundhed. Vi understreger, at fuldstændigt fysisk, mentalt og socialt velvære opnås gennem identifikation og realisering af ønsker samt tilfredsstillelse af behov, og ved at kunne håndtere eller ændre ens levemiljø. Vi betragter sundhed som en ressource i hverdagen og som en positiv tilgang til livet, der støttes af både sociale, personlige og fysiske ressourcer.

På Struer Fri Fag- og Højskole modtager eleverne ikke formelle erhvervsrettigheder ved skolens afslutning. De får derimod en undervisning, der forbereder dem til videre uddannelse og/eller beskæftigelse, samtidig med at den beriger deres liv med almendannelse og livsoplysning.

Claus H. Hansen 
Forstander 
Struer Fri Fag- og Højskole