Skolens historie og værdier

Kombinationsskole

Struer Højskole er en kombinationsskole med Struer Fri Fagskole, der blev stiftet i 2018. Skolerne udspringer af Struer Husholdningsskole, der blev grundlagt i 1955. I 1970erne fik den navnet Struerskolen – en erhvervsskole inden for køkken og sundhed. I 2000 fik vi en 10. Klasse i almen uddannelse, og siden 2005 har skolen udbudt sundhedskurser for voksne. Struer Højskole tager afsæt i et grundtvigiansk livssyn. Vi tænker sundhed bredt og på, at det hele menneske skal involveres i forandringsprocesserne.

Vi arbejder ud fra højskolepædagogiske metoder, hvor sundhedsfremme og trivsel er vores hjørnesten. Sundhedsfremme er en proces, hvor den enkelte øger bevidstheden og kontrollen over sin sundhed, træffer bevidste valg og håndterer egne følelser. Det sker gennem livsoplysning og dannelse.

Demokratisk dannelse

Vi lægger ligeledes stor vægt på den tillidsfulde dialog gennem en respektfuld og god menneskelig kontakt med vores kursister. Kendskabet til demokratisk dannelse er også i højsædet, og vi skærper den enkelte kursists bevidsthed om ligeværdighed, ansvar, og evnen til at klare sig i meningsfyldte sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.

Igennem disse metoder og læringsredskaber, praktiske såvel som teoretiske, er hovedformålet, at den enkelte kursist genvinder sin egen menneskelige styrke, mestrer sit eget liv og finder glæde og trivsel i tilværelsen på ny.

sundt madlavningskursus, lær at lave sund mad, kursus om sund mad