Arrangementer

Åbne højskoleaftner

NYE PROTEINER – Men hvordan?

Onsdag d. 22. maj kl. 14.30 til 19.00 ( inkl. aftensmad)
Tilmelding: arrangementer@struerhojskole.dk senest fredag d. 17/5

Food & Bio Cluster Denmark afholder i samarbejde med Struer Højskole og Madmødet et ’Living Lab’ om forbrugernes holdning til nye/alternative proteiner.

En del af den klimaudfordring vi står overfor i dag skyldes vores forbrug af kød. Hvis vi skal løse det, er vi nødt til at skifte noget af det animalske protein ud med protein fra andre kilder.

Vi vil gerne høre hvad du tænker om at udskifte noget af kødet i din kost med andre proteiner. Derfor inviterer vi til et arrangement på Struer Højskole, hvor vi undersøger, om vi som forbrugere er klar til at indføre nye proteintyper i vores hverdagsmad og hvad der evt. skal til, for at det kommer til at ske.

Mødet har form som en workshop, hvor vi gennem diskussioner i plenum og mindre grupper vil arbejde os frem til nogle anbefalinger til fødevareproducenter, om hvordan alternative proteiner bedst kan præsenteres for forbrugerne – do’s and don’ts.

Som tak for hjælpen, giver vi aftensmad – og den er selvfølgelig baseret på alternative proteiner.

Foredrag ved Aarhus Universitet, online i højskolens foredragssal

Gratis deltagelse
Tilmelding: arrangementer@struerhojskole.dk

 • Spejlbillede-molekyler
  Tirsdag d. 24-09-2024 kl. 19.00

   Foredrag v. professor Karl Anker Jørgensen om spejlbillede-molekyler. Der er molekyler som består af de samme atomer, men er spejlbilleder af hinanden – det ene spejlbillede kan fx være et vitalt lægemiddel mens det andet kan være giftigt for os.
 • Jordens klimahistorie
  Tirsdag d. 01-10-2024 kl. 19.00

  Foredrag v. professor David Lundbek Egholm om Jordens 4,6 mia. år lange klimahistorie. Hvordan livet på Jorden påvirker Jordens geologi, og hvordan geologien har påvirket livet på Jorden.
 • Udsigt til rummet
  Tirsdag d. 22-10-2024 kl. 19.00

  Foredrag v. professor Hans Kjeldsen og museumsinspektør Hans Buhl om teleskoper – deres historiske og teknologiske udvikling og hvad atronomerne bruger dem til. Fra de første teleskoper på landjorden til de nyeste og kraftigste teleskoper i rummet.
 • Hvordan bruger vi statistikerne
  Tirsdag d. 05-11-2024 kl. 19.00

  Foredrag v. professor Susanne Ditlevsen om hvad vi har brugt statistik til gennem historien samt om statistikken i den nyeste forskning om ‘Tipping points’ som fx kollaps af Europas varme havstrøm. 
 • Giv os sommerfuglene tilbage
  Tirsdag d. 12-11-2024 kl. 19.00

  Foredrag v. lektor Hans Henrik Bruun, professor Rasmus Ejrnæs og naturrådgiver Anne Eskildsen om hvordan vi får sommerfuglene og de andre truede og udryddede insekter og dyr tilbage ved at skabe bedre natur i Danmark.
 • Videnskaben bag øl
  Tirsdag d. 19-11-2024 kl. 19.00

  Foredrag v. Birgitte Skadhauge, leder af Carlsbergs forskningslaboratoium og chefbrygger ved samme sted, Erik Lund, om videnskaben bag øl.

Kontakt mail@struerhojskole.dk eller 9785 0822 for yderligere information.