Fællesfag

Fællesfag

I fællesfagene er vi alle samlet, og omdrejningspunktet er debat, nye perspektiver og selvindsigt.
De fleste fællesfag ligger om formiddagen, og fylder ca. 1,5 time om ugen.
Undervisningen veksler mellem oplæg, debat og gruppearbejde.
Faget “oplev Vestjylland” og temafredagene er mere varierede, og med udflugter ud i lokalområdet.
Læs mere om fællesfagene, samt morgensang og højskoleaftner, herunder.

Vil du vide mere om vores valgfag så finder du dem via link lige her:Oplev Vestjylland

Her får du viden om vestjysk natur og kultur, og der igennem en øget forståelse for vores medmennesker.

Du får en større indsigt i det sociale, kulturelle og politiske liv, der udspiller sig omkring dig. Vi lægger især vægt på kendskabet til kultur, historie og udvikling som skaber en forståelsessammenhæng mellem det liv vi lever i dag og de bedrifter tidligere generationer har udfoldet.

Faget vil typisk foregå udenfor højskolen. Vi taler om udflugterne før vi tager afsted, og oplevelserne sættes i et samfunds-, kulturelt- og historisk perspektiv.

Oplev fx

Kulturel byvandring i Struer, om byens opståen og udvikling, om kunsten og Lydens By.

Hyrden på heden, i Præstbjerg plantage. Læs om denne udflugt og to andre her

Nordvestjysk Fjordkultur hvor vi får indsigt i bådebyggeri og livet ved fjorden nu og dengang.

March mod ensomhed sammen med Patrick der startede konceptet.

Strandingsmuseet i Thorsminde, hvor vi oplever Vesterhavet der både er smukt og råt

Verden & mig

I verden og mig tager vi aktuelle temaer op, som vi undersøger og udveksler synspunkter omkring.
Her trækker vi på den erfaringsmasse, som alle eleverne bringer i spil i fællesskab. Det kan fx være i kraft af faglig baggrund, personlige erfaringer mm.

I dette fag er højskolens mangfoldige elev sammen-sætning en stor fordel og det medtænkes i faget. Det giver en unik mulighed for at debattere på tværs af generationer og opleve, hvilken refleksion det igangsætter hos både den yngre og den lidt ældre.

Faget vil typisk foregå i foredragssalen, med oplæg, debat og gruppearbejde.

temaer kan være:

Debat om Danmarks uddannelsessituation fx Skævdelingen mellem erhvervs- og gymnasiale uddannelser.

Højskolernes rolle i præstationssamfundet, findes der  præstationsneutrale eller frie rum?

Verdensmålene præsenteres og  vi spiller FN spillet ”Global goals at stake”

Vild med vilje, har vi overhovedet vild natur i Danmark eller er al natur på kulturens betingelser?

 Det Etiske Råd, vi taler etik og agerer Etisk Råd ud fra virkelige sager de har taget stilling til.

Kend dig selv

Her er der virkelig mulighed for at lære dig selv bedre at kende

Bliv bedre til at udnytte dine styrker og sætte pris på det du er god til, og få indsigt i andre mennesker og deres motivationer.
I faget bruger vi persontypologien enneagrammet til at lære os selv og andre bedre at kende.

Vi går bag om teorien, hvordan den opstod og hvordan den er blevet til det vi bruger i dag. Du bliver indført i de forskellige persontyper og hvor vi ser dem i samfundet.
Der bliver givet personlige og gruppeopgaver, som skaber refleksion over hvordan vi reagerer forskelligt og hvordan vi oplever forskelligt.

Formålet er at eleverne lærer sig selv og de andre bedre at kende. Det bidrager til en bedre forståelse af sig selv og hinanden, og skaber et bedre fællesskab.

Historie og samfund

I fordybelsesfaget historie og samfund, vil man med udgangspunkt i både vores historie, og det samfund vi lever i, få indblik i diverse emner som er relevante lige nu, og hvordan vores historie har stor betydning for nutiden.

Historie og samfund er forskellige, men også uløseligt forbundet. Historie handler om, hvordan fortid bruges, hvordan vi kan vide noget om den, men også hvordan den faktisk er blevet oplevet, mens den stod på. Så for at forstå den måde vi lever på i dag, må vi dykke ned i historien.

Vi vil se på samfund og historie sammen, men også hver for sig, tage udgangspunkt i Danmark, men også bevæge os ud i den store verden.

Temaer kan fx være Ytringsfrihed, Fake news & propaganda eller dansk deltagelse i internationale konflikter

Temafredage

Hensigten med tema fredage  er at skabe fællesskab blandt elever og lærer omkring særligt udvalgte emner og aktiviteter.

Timerne kan foregå på højskolen, men også som en ekskursion i lokalområdet.

Temaer kan være:
Lokalområdet – Vi går en lokal rute og hører om Geopark Vestjylland samt lokale kulturelle traditioner.

Tvis Mølle –  vi oplever områdets natur og muligheder – Læs mere om udflugten og to andre her.

Detektiv for en dag – med mordgåde, filmfremvisning og debat.

Kundskabens æbler – Vi går ud til den lokale æbleplantage med tilhørende galleri. Læs mere om udflugten og to andre her.

Morgensang

Vi har morgen sang hver morgen i foredragssalen. Vi starter dagen med sange fra højskolesangbogen og skolens eget sanghæfte. Ofte kombineret med et lille debatindslag eller en fortælling om sangene.

Vi gennemgår dagens program og sørger for at alle er orienteret om dagens aktiviteter, eventuelle ændringer og andre fællesbeskeder.

Det er en god start på dagen, der giver energi og forbereder dig på dagen

Højskoleaftner

Højskoleaftner er typisk foredrag. Vi veksler mellem at få besøg af foredragsholdere, online foredrag, og foredrag fx på det lokale bibliotek.
En højskoleaften kan også være en sangaften, en kreativ værkstedsaften eller en aften med dans.

Eksempler er:
Kim Blæsbjerg – De bedste familier
Karin Torp – Om livsglæde
Jeffery Hangst – Antistof og antiverden
Ensemble Midtvest – Yoga-koncert
Førstehjælp – Forstander Claus Hansen
Julefortællinger – Vestjyllands fortællere