planlæg din død

Har du husket at planlægge din død?

Hospicechef besøger Struer Højskole 2. april med et tankevækkende budskab, mange af os har det lidt svært med.

Døden skal man tale

om, når den er langt væk,

for når den er tæt på, skal

man have fokus på livet.”

Citatet kommer oprindeligt fra Martin Luther, men hospicechef Herdis Hansen, Anker Fjord Hospice, benytter det flittigt, når hun i såvel skrift som tale forsøger at overbevise os alle om det fornuftige i at kunne tale om egen død, selv om den forventeligt ligger langt ude i fremtiden.

På hendes arbejdsplads i Hvide Sande har hun mødt utallige døende og deres pårørende, siden hun tiltrådte som stedets første chef i 2006.

I hendes optik får de døende det klart bedste forløb, hvis de på forhånd har talt om sin egen død og til dels planlagt den. Herdis Hansen mener ligefrem, at vi alle har en pligt til at forberede os på det uafvendelige og planlægge den død, som før eller siden venter os alle.

Hvis du aldrig har forholdt dig til din egen død, vil du overlade en lang række tunge beslutninger til dine efterladte og det i en tid, hvor de selv, for de flestes vedkommende, er ramt af sorg. Hvis du i stedet har taget hånd om døden, sørget for at praktiske detaljer – en plan a, b, c i dit sidste sygdomsforløb, ønsker til begravelsen, økonomi og arv, passwords til alle mulige tjenester osv. osv. – vil en stor byrde være løftet af dine pårørendes skuldre og I vil sammen opleve livskvalitet i din sidste tid. Den skal nemlig ikke bruges på alle mulige praktiske detaljer men det liv, du har tilbage,” forklarer hospicechefen.

Lindring

Når man bliver indlagt på et hospice, er døden tæt på. Helbredende behandling er ophørt. Tilbage er lindring. Derfor er der nogen, som synes, at tanken om en indlæggelse sådan et sted er en dyster affære.

Det er det ikke, fastslår Herdis Hansen.

 

Det er et sted, hvor der er masser af latter, glæde og sort humor. Selvfølgelig er der også plads til, at patienter kan være kede af det, frustrerede og føle, skæbnen er uretfærdig. Alligevel er det først og fremmest et sted med liv. Jeg kan blandt andet nævne, at vi lige har haft vores egen håndbold-lounge i forbindelse med EM, hvor den stod på kolde øl og chips. Desværre gik EM jo bare ikke så godt, men vi har altså en lang række aktiviteter, som betyder, at de fleste patienter kan være aktive til, de dør. Jeg er meget imod aktiv dødshjælp. Her på Anker Fjord Hospice beskæftiger vi os med aktiv LIVSHJÆLP til døende ad libitum,” forklarer hun.

Hver femte udskrives

Selv om hospicets patienter er døende, udskrives op imod hver femte. Det gør de fleste, fordi de ønsker at dø derhjemme hos dem selv. I enkelte, mere komplicerede forløb er udskrivning ikke en mulighed, men Herdis Hansen finder det glædeligt, at tendensen peger i retning af, at folk ønsker at dø hjemme.

Vores samfund har institutionaliseret døden. Vi er blevet fremmede for den. Sådan var det ikke tidligere. Da var det helt normalt, at folk talte om døden og faktisk døde hjemme i deres egen seng. Jeg har oplevet patienter her på hospicet, som har udtrykt, at det er dejligt at komme et sted, hvor man tør sige ”død” højt”, tilføjer hun.

Herdis Hansen er uddannet sygeplejerske og arbejdede som sådan i Oslo frem til 1998, da hun blev ansat på intensivafdelingen på sygehuset i Holstebro. Hun har tidligere været medlem af Det Etiske Råd.