Mentorstøtte – Unge

Mentorordning på Struer Højskole

Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse, som ønsker en sundere livsstil.

Mentorstøtte betyder, at du får en højskolelærer som mentor. Alle mentorlærere er uddannet mentorer, så de har redskaberne til at hjælpe dig.

Hvis du er mellem 17 ½ og 25 år og ikke har en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få mentorstøtte på Struer Højskole. Formålet med mentorordningen er, at du får støtte til at kunne træffe valg om din fremtid efter højskoleopholdet, så du kan komme godt videre. Du vil sammen med din mentor forme højskoleopholdet, så du kan indgå bedst muligt som den du er.  

Hvordan foregår det rent praktisk:

I løbet af den første uge aftales der med mentor, hvordan og hvornår du skal mødes med din mentor. Et møde med mentor kan foregå som en gåtur eller hvor I sidder og taler sammen på et kontor. Hvor ofte I har behov for at mødes, vil blive aftalt løbende. I første omgang er hensigten at støtte dig i hverdagslivet på højskolen, både socialt og i undervisningssammenhænge. Når du har fundet ind i hverdagen på højskolen, kan vi sammen begynde at kigge længere frem. Hvad forstiller du dig der skal ske efter højskoleopholdet? Og hvad ønsker du, vi skal have særligt fokus på i forhold til hverdagen efter højskoleopholdet?

Hvis det ønskes af dig eller af din UU-vejleder, kan der under og/eller sidst i forløbet etableres et møde, hvor UU-vejlederen også er med for at sikre den bedste overgang.

Vilkår for at kunne modtage mentorstøtte:

Dit højskoleophold skal have en varighed af minimum 12 uger.

Du skal være mellem 17 ½ og 25 år og ikke have en ungdomsuddannelse.

Din UU-vejleder skal godkende dit højskoleophold og indskrive det i din uddannelsesplan.

Som udgangspunkt er prisen 1.300 kr. pr uge, det er en rabat på 600 kr. pr. uge.

Til UU-vejlederen:

Struer Højskoles mentorordning tilbyder unge uden ungdomsuddannelse, som ønsker en sundere livsstil, et højskoleophold med fokus på trivsel og selvværd. Vi har erfaring med at det giver mentoreleven mere mod på fremtiden, tro på egne evner og dermed bedre kan se sig selv indgå i en ungdomsuddannelse.

Det er højskolelærere, der fungerer som mentorer, og ingen lærer har mere end to mentorelever. Alle mentorlærere har gennemført en mentoruddannelse på diplomniveau. Ved højskoleopholdets afslutning kan der i samråd med mentoreleven tages kontakt til elevens UU-vejleder.

For mere information kontakt skoles kontor på tlf. 97850822