Mentorstøtte til unge

Mentorordning på Struer Højskole

Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse.

Mentorstøtte betyder, at du får en højskolelærer med særlige kvalifikationer som mentor.

Hvis du er mellem 17 ½ og 25 år og ikke har en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få mentorstøtte på Struer Højskole. Formålet med mentorordningen er, at du får støtte til at kunne træffe valg om din fremtid efter højskoleopholdet, så du kan komme godt videre. Du vil sammen med din mentor forme højskoleopholdet, så du kan indgå bedst muligt som den du er.  

Hvordan foregår det rent praktisk:

I samarbejde med din UU-Vejleder indskrives højskoleopholdet i din uddannelsesplan, og du tilmeldes højskolen på et langt forårs- eller efterårshold.

I løbet af den første uge bliver du præsenteret for din mentor og i aftaler nogle møder i løbet af dit ophold.

I første omgang er hensigten at støtte dig i hverdagslivet på højskolen. Når du har fundet ind i hverdagen på højskolen, kan vi sammen begynde at kigge længere frem. Hvad forstiller du dig der skal ske efter højskoleopholdet? Og hvad ønsker du, vi skal have særligt fokus på i forhold til hverdagen efter højskoleopholdet?

Hvis det ønskes af dig eller af din UU-vejleder, kan der under og/eller sidst i forløbet etableres et møde, hvor UU-vejlederen også er med for at sikre den bedste overgang.

Vilkår for at kunne modtage mentorstøtte:

Højskoleophold på minimum 12 uger.

Mellem 17 ½ og 25 år og uden ungdomsuddannelse.

Højskoleopholdet skal godkendes af din UU-vejleder og indgå i din uddannelsesplan.

Særpris på 1.300 kr. pr uge.

Til UU-vejlederen:

Struer Højskoles mentorordning tilbyder unge uden ungdomsuddannelse, som ønsker at styrke deres personlige udvikling, trivsel og selvværd. Vi har erfaring med at det giver mentoreleven mere mod på fremtiden, tro på egne evner og dermed bedre kan se sig selv indgå i en ungdomsuddannelse.

Det er højskolelærere, der fungerer som mentorer, og ingen lærer har mere end to mentorelever. Alle mentorlærere har gennemført en mentoruddannelse på diplomniveau. Ved højskoleopholdets afslutning kan der i samråd med mentoreleven tages kontakt til elevens UU-vejleder.

For mere information kontakt skoles kontor på tlf. 9785 0822