Meditation og mindfulness

Meditation og mindfulness

Et centralt punkt i både meditation og mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu.

Vi retter vi vores opmærksomhed mod kroppen og sindet gennem meditation og opmærksomhedsøvelser. Et centralt punkt i både meditation og mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det der er lige nu. Tilstedeværelse med alle sanser vågne. Følelser og tanker opleves som de er, men vurderes ikke, de observeres blot.

Disse øvelser skaber en bevidsthed om dig selv og dine tankemønstre. Du introduceres til forskellige former for meditation og opmærksomhedsøvelser, og vil opnå en kropslig og mental erfaring, der kan skabe grobund for at du fortsætter din egen praksis derhjemme.