Marianne

Hun skal brede sund livsstil ud i krogene

Marianne Hansen, 27, er netop blevet ansat som ikke bare højskolelærer, men også eventmager, der blandt andet skal føre Struer Højskoles fagekspertise ud i lokalområdet via samarbejdet med andre fødevare-aktører

Den 1. september tiltrådte 27 årige Marianne Hansen i en nyoprettet stilling på Struer Højskole, hvor hun ikke bare skal være højskolelærer i skolens madværksteder men, nok så vigtigt, også stå i spidsen for kommende undervisningsprojekter inden for mad og sundhed til forskellige målgrupper. Det arbejde vil hyppigt bringe hende ”ud af huset”, da fødevare- og sundhedsevents fremover bliver en stadigt større del af højskolens aktiviteter.

Mere udadvendt

Struer Højskole bliver i det hele taget en endnu mere udadvendt skole end tidligere med det sigte, at sund livsstil ikke kun skal være forbeholdt højskolens kursister, men også skal formidles til en langt større kreds. Det ligger i kortene, at Marianne får et tæt samarbejde med andre fødevare- og sundhedsaktører i det Midt- og Vestjyske.

Den uddannelsesmæssige ballast må siges at være i orden. Vores nye medarbejder, som er født og opvokset i Silkeborg, er uddannet professionsbachelor indenfor ”Global Nutrition and Health” ved VIA University College i Aarhus, hvorfra hun dimitterede i 2016.

Køkkenleder

Med friske eksamenspapirer i hånden blev hun ansat som køkkenleder på Risskov Efterskole i Aarhus, hvor hun, ved siden af de administrative opgaver, også tog del i madlavningen i køkkenet. Hun kvittede sin stilling i begyndelsen af august i år for at søge nye udfordringer, som bedre passer til hendes drømme og ambitioner.

Udfordringerne har hun fundet i Struer.

Glæder sig

”Der var intet i vejen med jobbet på efterskolen. Det er bare ikke lige de administrative funktioner, jeg brænder for. Jeg vil meget hellere arbejde med mennesker, undervise og udvikle lokale arrangementer sammen med andre, der vægter sundhed lige så højt som højskolen. Mad og sundhed er et emne, vi

alle må forholde os til. Jeg glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med de øvrige fødevare- og sundhedsaktører,” siger Marianne Hansen.

Ved siden af arbejdet på Struer Højskole, skal hun løse opgaver for søsterskolen, Struer Fri Fagskole.