Livsappetit

Væredygtighed

Med faget Livsappetit får du en forståelse af dig selv og din adfærd i verden. Med den viden bliver du i stand til at vise mere handlekraft i forhold til at mestre en sund livsstil og udvikle en indre ro.

Vores verdensberømte filosof, Søren Kierkegaard, mente, at eksistens er en bevægelse undervejs og ufærdig. Netop den grundopfattelse af mennesket deler vi på Struer Højskole. Vi er ufærdige og undervejs. Derfor har vi evnen til at forandre, omforme, skifte retning, udvikle nyt, træffe nye valg og skabe et anderledes liv.

Før du kan handle i en ny retning, er det vigtigt, du får en højere grad af forståelse af din nuværende adfærd. Vi underviser derfor i livsvaner, mekanismerne bag usund livsstil, ensomhed, madafhængighed, lavt selvværd og kigger så på velvære, motivation og mindful spisning. Underviseren vil stå for faglige oplæg, der leder til debat og forskellige øvelser, som du og dine medkursister skal arbejde med. Vi danner også mindre grupper, hvor vi tager forskellige nære livstemaer op. Alle får mulighed for at snakke om det, der udfordrer dem. Vi lytter til hinanden og bakker hinanden op.

Faget giver dig perspektiv på dit liv, og nu kan du se, hvorfor du handler – eller har handlet – tidligere. Du synes måske ikke selv, at du er begrænset af noget, men du kan være nogenlunde sikker på, at det er du alligevel! Din opvækst, dine forældre, dine oplevelser gennem livet har påvirket og begrænset dit udsyn. Dine ”briller” er, populært beskrevet, blevet fedtede. Pudsekluden er i høj grad selvindsigt.

Faget “Livsappetit” giver dig perspektiv på dit liv, og nu kan du se, hvorfor du handler – eller har handlet – tidligere.

Trøstespisning

Du vil også indse, at trøstespisning for eksempel aldrig har handlet om, at den enkelte har lyst til at spise ofte. Det er mere sandsynligt et symptom på manglende omsorg eller kærlighed. Du vil ligeledes erfare, at selvtillid kan være en skrøbelig sag. Hvis den er hægtet op på dit job eller din position i det hele taget. Hvis jobbet for eksempel ryger, er det dit selvværd, som skal få dig videre.

Faget vil introducere dig til et begreb, du nok ikke kender endnu: væredygtighed. Det er en pendant til bæredygtighed. Hvor sidstnævnte handler om det ydre klima, er væredygtighed det ”indre klima”!

Væredygtighed er beskrevet flere steder på nettet. Et godt sted at besøge er: Center for væredygtighed