Introdage

Introdage

De første dage på højskolen

I dine første dage på Struer Højskole bruger vi tiden på at introducere højskolelivet. Sociale aktiviteter fylder meget på skemaet i de tre første introdage, hvor vi gør rigtigt meget ud af at du kommer til at lære dine nye medkursister godt at kende. Hver dag vil du ligeledes blive introduceret for en af de skønne gå ruter som findes omkring højskolen.

Du kommer rundt i Struer by og får en fornemmelse af, hvad byen har at tilbyde, men du får også en fortælling om byen og dens kulturhistorie. Den almindelige skema-undervisning starter herefter torsdag morgen. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Højskoleophold optag

Midtvejs på vores højskoleophold har vi et optag, hvor vi starter med nye temaer og valgfag.  Dvs. et 6 eller 8 ugers kursus. Vil der den første dag være særligt fokus på, at du lærer dine nye medkursister at kende. 

Se et eksempel på skema i en introuge HER