Det bæredygtige liv

Bæredygtighed

Rejsen frem mod det bæredygtige samfund er lang. Den kommer til at bestå af mange små tiltag fra os alle. På Struer Højskole arbejder vi også med bæredygtighed. På det praktiske, jordnære plan har vi for eksempel udskiftet krus af plast med rigtige kopper på vores ture i naturen. Vi har også truffet en principbeslutning om, at vores udflugter i videst muligt omfang foregår i nærområdet og i fyldte busser.

Vi tager også bæredygtighed alvorligt, når det kommer til undervisningen på højskolen. Det sker blandt andet, når vi på de lange kurser gennemfører temauger med bæredygtighed som overskrift. Her fylder FN’s 17 verdensmål meget, men vi besøger også lokale arbejdspladser, der på den ene eller anden måde har problemstillinger i relation til bæredygtighed inde på livet. Vi diskuterer begrebet og tilegner os helt ny viden.