Covid-19 Selvtest

Struer Højskoles testdrejebog for processen omkring selvtest

Struer 29/4 2021

Kontaktperson med overordnet praktisk ansvar for testindsatsen på Struer Højskole:

Højskolelærer Lene Langer Nees

Tlf. 60 65 56 82

Mail. lene@struerhojskole.dk

Medarbejder med ansvar for vedligeholdelse og opdatering af testdrejebog:

Kommunikationsmedarbejder Jonny Carstensen

Tlf. 29 46 72 66

Mail. jonny@struerhojskole.dk

Uddannede supervisorer:

Lene Langer Nees

Tlf. 60 65 56 82

Mail. lene@struerhojskole.dk

Lone Madsbjerg

Tlf. 61 74 79 11

Mail. lone@struerfrifagskole.dk

Retningslinjer for udførelse af test:

Elever og medarbejdere gennemfører ”næse selvtest” i Struer Højskoles foredragssal, hvor alle har faste pladser. Testene gennemføres hver mandag og hver torsdag kl.9.15.

Retningslinjer for sikring af hygiejne før, under og efter en test:

Selvtesten gennemføres ved afsprittede borde, og alle testpersoner afspritter hænder fire gange i alt før, under og efter udførelsen af testen.

Opbevaring af testkits, værnemidler og sprit:

Testudstyr, værnemidler og sprit opbevares i aflåst rum, som er sikret med flugtvej og brandalarm. Dette set up er aftalt med de lokale brandmyndigheder i Struer.

Indberetning af testresultater og sikring i forhold til GDPR:

Testresultater indberettes digitalt til Sundhedsdatastyrelsen umiddelbart efter, testene er gennemført. Kursister uden dansk sygesikringsbevis (eksempelvis kursister fra Grønland, Færøerne og Norge), påfører eget CPR-nummer på selvtest-registrerings skemaet. Disse skemaer makuleres umiddelbart efter, testene er gennemført og testresultaterne indsendt.

Godkendelse af denne testdrejebog:

Forstander Else Marie Markvorsen

Tlf. 20 80 48 60

Mail. elsemarie@struerfrifagskole.dk

har dags dato godkendt denne testdrejebog.